วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขอให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทุกคน

 จากที่เธอได้เรียนวิชาการจัดการชั้นเรียนโดยใช้WeblogหรือฺBlog ผู้เรียนเห็นว่าการใช้งานนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร ให้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ เพื่อจะนำไปพัฒนาใช้ในโอกาสต่อไป แสดงความคิดเห็นให้ก่อนสอบจะเป็นคะแนนช่วยเพิ่มเติ่ม

จุดเด่นของWeblogหรือฺBlog

1.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.ทำให้การเรียนการสอนดูน่าสนใจและมีความสุขกับการเรียนวิชาบริหารจัดการในชั้นเรียน
3.สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้ทันต่อโลกปัจจุบัน
4.Webblogเป็นการนำข้อมูลที่เราสนใจเก็บไว้ใน Blogของตัวเองแล้วสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้
5.สามารถสร้างWebblog เป็นของตัวเอง
6.นำความรู้ที่ได้เก็บไว้ในWebblogมาใช้ในการสอนต่อไปและเหมาะสำหรับครูพันธุ์ใหม่
7.สามารถนำเอาออกมาใช้ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องพาหนังสือ เพราะข้อมูลการเรียนการสอนอยู่ใน webblog แล้ว


จุดด้อยของWebblogหรือBlog

1.การใช้ webblog ในการเรียนรายวิชานี้ไม่ค่อยสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาที่เรียนควรสอนให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนให้มากกว่านี้
2.การส่งงานหรือการตกแต่ง Weblog ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตแต่ที่หอไม่ค่อยมีสัญญาณWirelessจึงไม่สะดวกในการทำงานและการส่งงานตามที่อาจารย์สั่ง
3.ทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย สำหรับคนที่ไม่มี notbook

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น