วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ส่งงานกลุ่มที่4 เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร

Jintana.021 Tuenjai.022

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น