วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อสอบ

ข้อที่ 1 กรณีที่เกิดความวุ่ยวายของบ้านเมืองโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่ผ่านมา ท่านในฐานะเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะแสดงความคิดเห็น อดีตนายกทักษิณ ทั้งข้อดีและข้อเสียของท่าน หากพิจารณาข้อดีและข้อเสียท่านจะนำมาสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร
ตอบ ด้านที่ดิฉันคิดนั้นส่วนใหญ่จะได้รับข่าวสารจากข่าวต่างๆนาๆว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ถ้าเราคิดในทางที่ดีทักษิณนั้นเข้ามาเพื่อเหตุผลที่เราพูดถึงทักษิณเป็นเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ต่างฝ่ายต่างเรียกร้องหาความยุติธรรมให้เกิดกับบ้านเมืองแต่ว่าเราไม่รู้ เราไม่คิดเราไม่ลึกซึ้งว่าความจริงแล้วการเข้ามาเป็นผู้นำประเทศนั้นเขาเข้ามาเพื่อต้องการช่วยเหลือประเทศหรือว่ามาช่วยให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองภายในประเทศ เลยการเข้ามาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร นี้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการบริหารประเทศ ในการบริหารประเทศเขาจะต้องเข้ามาโดยการเป็นส.ส. หรือว่าเป็นผู้นำประเทศ นายกรัฐมนตรี คือหัวหน้าพรรคโดยตามเกียรติ ตามประวัติแล้ว หัวหน้าพรรคก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีและจะต้องผ่านการเลือกตั้ง โดยมีคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้ง และจะต้องเป็นคนจัดตั้งรัฐบาล เมื่อเขาได้รับการคัดเลือกให้ผ่านการคัดเลือกจากประชาชน ซึ่งมีรัฐธรรมนูญปี 2540 บังคับใช้ เขาก็ได้จัดตั้งรัฐบาล พอได้จัดตั้งรัฐบาลคนที่ได้เป็นนายกก็คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เมื่อเขาได้เป็นนายกเขาได้ไปเรียนรู้การบริหารบ้านเมือง คือจะต้องมีผู้นำประเทศที่เฉลียวฉลาด เก่งในทุกๆด้าน ทำให้การบริหารประเทศการตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ต้องผ่านสภา ฝ่ายคณะรัฐมนตรี เราจะต้องฟังเสียงข้างมากในการบริหารประเทศ ครั้งนี้การบริหารประเทศของรัฐธรรมนูญปี2540 ทักษิณก็แล้วว่าจะต้องผ่านการยกมือ หรือว่าผ่านมติในที่ประชุม ทักษิณก็เลยมองไปว่า ถ้ารัฐบาลมีความมั้นคงในประเทศหรือว่ามีเสียงข้างมากก็จะต้องบริหารประเทศโดยดี ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ สิ่งที่เรามองเห็นว่าเขาได้ชักชวนหรือไม่เขาก็ซื้อหรือการใช้เงินตรา ประการที่เขาได้มาจากพรรคอื่น มาอยู่ในพรรคตัวเอง เช่น พรรคความหวังใหม่ หรือพรรคอื่นๆ ก็ได้ยุบตัวเข้ามาอยู่ในพรรค จากพรรคที่ได้คะแนนกำกึ่งกับคนอื่น เป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมี ส.ส. หลายๆจังหวัด และเป็นส.ส.เสียงข้างมาก และก็ให้รัฐบาลมีความมั่นคงในการบริหารประเทศ เราจะต้องทำมาให้ได้ซึ่งรายได้ที่ได้รับ เราจะต้องผันเงินให้เกิดการเคลื่อนตัว เพื่อให้เกิดการลงทุน การทำงาน การวิ่งของเครื่องจักร การเงิน ทางเศรษฐกิจใครบ้างจะปฏิเสธว่าการบริหารประเทศภายใต้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร ผิดพลาดตรงไหน อย่างไร ยอมรับในการทำธุรกิจ คนที่มีเงินก็สามารถที่จะลงทุนได้มาก ทำให้การพัฒนาของประเทศมีการยอมรับกับคนที่มีเงิน คนที่มีเงินเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า การบริหารประเทศคือการลงทุน การทำงาน ถ้าเรามองไปด้านเศรษฐกิจ
ถ้าเรามองไปด้านการปกครองเราจะต้องยอมรับ เราจะให้คนอื่นซึ่วฃงเป็นหน่วยงานอื่นมาตัดสินผู้นำประเทศ ซึ่วมีประชาชน 60 กว่าล้านคนเลือกขึ้นมา ป.ป.ช. ปปง. พวกนี้ไม่รู้มาจากไหน หรือใครแต่งตั้งขึ้นมา แล้วมาให้ตรวจสอบผู้นำประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าอยู่หัวและประชาชน มาตรวจสอบมาดูแลเป็นไปไม่ได้ในส่วนนี้
ดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็มองว่าผู้นำประเทศจะต้องยอมรับในเสถียรภาพ
ด้านที่ดิฉันคิดนั้นส่วนใหญ่จะได้รับข่าวสารจากข่าวต่างๆนาๆว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ถ้าเราคิดในทางที่ดีทักษิณนั้นเข้ามาเพื่อเหตุผลที่เราพูดถึงทักษิณเป็นเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ต่างฝ่ายต่างเรียกร้องหาความยุติธรรมให้เกิดกับบ้านเมืองแต่ว่าเราไม่รู้ เราไม่คิดเราไม่ลึกซึ้งว่าความจริงแล้วการเข้ามาเป็นผู้นำประเทศนั้นเขาเข้ามาเพื่อต้องการช่วยเหลือประเทศหรือว่ามาช่วยให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองภายในประเทศ เลยการเข้ามาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร นี้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการบริหารประเทศ ในการบริหารประเทศเขาจะต้องเข้ามาโดยการเป็นส.ส. หรือว่าเป็นผู้นำประเทศ นายกรัฐมนตรี คือหัวหน้าพรรคโดยตามเกียรติ ตามประวัติแล้ว หัวหน้าพรรคก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีและจะต้องผ่านการเลือกตั้ง โดยมีคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้ง และจะต้องเป็นคนจัดตั้งรัฐบาล เมื่อเขาได้รับการคัดเลือกให้ผ่านการคัดเลือกจากประชาชน ซึ่งมีรัฐธรรมนูญปี 2540 บังคับใช้ เขาก็ได้จัดตั้งรัฐบาล พอได้จัดตั้งรัฐบาลคนที่ได้เป็นนายกก็คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เมื่อเขาได้เป็นนายกเขาได้ไปเรียนรู้การบริหารบ้านเมือง คือจะต้องมีผู้นำประเทศที่เฉลียวฉลาด เก่งในทุกๆด้าน ทำให้การบริหารประเทศการตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ต้องผ่านสภา ฝ่ายคณะรัฐมนตรี เราจะต้องฟังเสียงข้างมากในการบริหารประเทศ ครั้งนี้การบริหารประเทศของรัฐธรรมนูญปี2540 ทักษิณก็แล้วว่าจะต้องผ่านการยกมือ หรือว่าผ่านมติในที่ประชุม ทักษิณก็เลยมองไปว่า ถ้ารัฐบาลมีความมั้นคงในประเทศหรือว่ามีเสียงข้างมากก็จะต้องบริหารประเทศโดยดี ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ สิ่งที่เรามองเห็นว่าเขาได้ชักชวนหรือไม่เขาก็ซื้อหรือการใช้เงินตรา ประการที่เขาได้มาจากพรรคอื่น มาอยู่ในพรรคตัวเอง เช่น พรรคความหวังใหม่ หรือพรรคอื่นๆ ก็ได้ยุบตัวเข้ามาอยู่ในพรรค จากพรรคที่ได้คะแนนกำกึ่งกับคนอื่น เป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมี ส.ส. หลายๆจังหวัด และเป็นส.ส.เสียงข้างมาก และก็ให้รัฐบาลมีความมั่นคงในการบริหารประเทศ เราจะต้องทำมาให้ได้ซึ่งรายได้ที่ได้รับ เราจะต้องผันเงินให้เกิดการเคลื่อนตัว เพื่อให้เกิดการลงทุน การทำงาน การวิ่งของเครื่องจักร การเงิน ทางเศรษฐกิจใครบ้างจะปฏิเสธว่าการบริหารประเทศภายใต้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร ผิดพลาดตรงไหน อย่างไร ยอมรับในการทำธุรกิจ คนที่มีเงินก็สามารถที่จะลงทุนได้มาก ทำให้การพัฒนาของประเทศมีการยอมรับกับคนที่มีเงิน คนที่มีเงินเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า การบริหารประเทศคือการลงทุน การทำงาน ถ้าเรามองไปด้านเศรษฐกิจ
ถ้าเรามองไปด้านการปกครองเราจะต้องยอมรับ เราจะให้คนอื่นซึ่วเป็นหน่วยงานอื่นมาตัดสินผู้นำประเทศ ซึ่งมีประชาชน 60 กว่าล้านคนเลือกขึ้นมา ปปช. ปปง. พวกนี้ไม่รู้มาจากไหน หรือใครแต่งตั้งขึ้นมา แล้วมาให้ตรวจสอบผู้นำประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าอยู่หัวและประชาชน มาตรวจสอบมาดูแลเป็นไปไม่ได้ในส่วนนี้
ดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็มองว่าผู้นำประเทศจะต้องยอมรับในเสถียรภาพของเขาในภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540 ถ้าหากเขาไม่ได้ทำการผิดในภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540 เขาก็ได้รับความถูกต้องต่อไปโดยมีศาลเป็นผู้ตัดสิน และในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับข้อดีของท่าน ข้อดีของการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ คือการทำโครงงาน โครงการต่างๆ กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจได้เลยโดยผ่าน ครม. รัฐสภาได้ง่าย และเป็นไปได้อย่างราบรื่นและรุ่งเรืองหรือว่าไม่รุ่งเรืองก็ว่ากันไปตามกฎ ตามระเบียบของการบริหารประเทศ แต่ในข้อเสียก็คือ การใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือเบ็ดเสร็จ ไม่รู้จักฟังเหตุ ฟังผลของฝ่ายค้าน ทำให้เกิดปัญหาขึ้น อย่างไรก็ตามหลักสำคัญอยู่ที่การบริหารประเทศให้มี่ความเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีเงินทอง มีทุกอย่างที่ประชาชนต้องการ
ในกรณีที่เกิดความวุ่นวายในยุคที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นนายก ในสมัยแรกจะไม่มีความความวุ่นวาย สมัยต่อมาเกิดความวุ่นวาย เพราะได้รับผลได้ ผลเสีย หรือการขัดผลประโยชน์ของผู้นำหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นการขัดผลประโยชน์นี้เขาก็มองลึกซึ้งแล้ว ถ้าไม่กระทำแบบนี้ไม่พยายามก็มวลชน ให้เกิดสถานการอย่างนี้ ซึ่งใช้รัฐธรรมนูญปี2540 สามารถที่จะโค่นล้ม พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร ลงจากตำแหน่งได้ และจะต้องใช้มวลชนในการก่อความไม่สงบ ซึ่งจะเห็นในปัจจุบันนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือ กำลังแข่งขันกีฬาสี เสื้อเหลือง แดง น้ำเงิน หรือว่าสีขาว ซึ่งถามว่ากรณีที่เกิดความวุ่นวายครั้งนี้ เกิดจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตรหรือไม่ ใครบ้างจะตอบได้เต็มปากเต็มคำ ก็เสื้อเหลืองไง และใครที่จะตอบได้ว่าความวุ่นวายนี้เกิดจากเสื้อเหลือง ก็สีแดงไงที่ตอบได้
ถามว่าผลดี ผลร้ายของการเกิดความวุ่นวาย ต้องยอมรับว่าประเทศชาติเกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าจะไปบอกกับครูพันธ์ใหม่ ในการสอนผู้เรียนที่จะเกิดความเป็นผู้นำที่ดีได้ การเป็นผู้นำเราจะต้องยอมรับ และมีอำนาจในการตัดสินใจ โดยฟังความจากผู้อื่น นั้นคือผู้นำที่ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างประชาธิปไตย เสียงข้างมากเราต้องยอมรับในทัศนะที่เราทำงานอยู่ แต่เราต้องทำงานอยู่บนพื้นฐานของส่วนรวม

ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่จะให้มีประสิทธิภาพท่านจะมีวิธีคิดอย่างไรหากท่านเป็นครูที่ดีควรเตรียมการเป็นที่ครูที่ดีอย่างไรให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านเอง
ตอบ ดิฉันคิดว่าการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งด้าน IQ (Intelligence Quotient) และด้าน EQ (Emotional Quotient) ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
ความสำคัญด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”
ดังนั้นดิฉันคิดว่าผู้สอนทุกคนจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปในแต่ละครั้งที่เข้าสอนมาเป็นผู้เอื้อ อำนวยความสะดวก(Facilitator)ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนกล่าวคือเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเร้าและจัดกิจกกรมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยาภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ศึกษาและค้นคว้าได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองเป็นสาระ ความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต(Long-life Education) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man ) ผู้สอนจึงต้องสอนวิธีการแสวงหาความรู้ (Learn how to learn ) มากกว่าสอนตัวความรู้ สอนการคิดมากกว่าสอนให้ท่องจำสอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ มากกว่าเน้นที่เนื้อหาวิชา
ต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหม่จากการเอาวิชาเป็นตัวตั้งไปสู่การเอาคนและสถานการณ์จริงเป็นตัวตั้ง เรียนจาก ประสบการณ์และกิจกรรม จากการฝึกหัดจากการตั้งคำถามและจากการแสวงหาคำตอบซึ่งจะทำให้สนุก ฝึกปัญญาให้ ้กล้าแข็ง ทำงานเป็น ฝึกคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น ความอดทน ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การรวมกลุ่ม การจัดการ การรู้จักตน
จึงเห็นได้ว่า “การสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ทักษะ และเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งด้าน IQ (Intelligence Quotient) และด้าน EQ (Emotional Quotient) ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็น คนเก่ง คนดีและความสุข”ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
การเตรียมการเป็นครูที่ดี
1เป็นผู้มีความรอบรู้ดี การเป็นผู้มีความรอบรู้
2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน การเป็นผู้มีอารมณ์ขัน
3. การเป็นผู้มีความยืดหยุ่น หมายถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับเปลี่ยน
4. เป็นผู้มีวิญญาณครู บุคคลที่มีวิญญาณครูโดยแท้จริงแล้ว จะเป็นผู้ที่มีความ รักในตัวเด็กและยินดีในภารกิจทางการสอน
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากสำหรับคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นครูอาจารย์ ครูอาจารย์ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจเมื่อบอกนักเรียนว่าจะทำอะไรก็จะพยายามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ
6. เป็นผู้สามารถทำให้เข้าใจได้รวบรัดชัดเจน
7. เป็นคนเปิดเผย การเป็นเปิดเผย คือ การเป็นคนที่เต็มใจจะเปิดเผยเรื่องราวที่ตนมีอยู่ให้ผู้อื่นรับรู้ ครูอาจารย์ที่เปิดเผยสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเพื่อแสดงเป็นตัวอย่างหรือเปิดเผยความรู้สึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในสถานการณ์ที่กำหนด
8. เป็นผู้มีความอดทน
9. เป็นผู้กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ครูอาจารย์ควรเป็นบุคคลที่กระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพิเศษ
10. เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติได้
11. เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
12. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในศิลปะและวิทยาการหลายๆ ด้าน


ข้อที่ 3 ในฐานะท่านเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้การเรียนการสอนแบบใหม่ได้อย่างไร
ตอบ ดิฉันคิดว่าความสำคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ก็คือ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
- การสร้างGspเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
- การใช้งานของมัลติมิเดีย เช่น การสร้างรูปทรงทางเรขาคณิต รูปสามเหลี่ม สี่เหลี่ยมต่างๆ
- มีการเรียนรู้ทาง web blog เพื่อให้ทันสมัย
1. เพื่อนำนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน เช่น
1.1 ปัญหาเรื่องวิธีการสอน ปัญหาที่มักพบอยู่เสมอ คือ ครูส่วนใหญ่ยังคง
ยึดรูปแบบการสอนแบบบรรยาย โดยมีครูเป็นศูนย์กลางมากกว่าการสอนในรูปแบบอื่น การสอนด้วยวิธีการแบบนี้เป็นการสอนที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบั้นปลาย เพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจแล้ว ยังเป็นการปิดกั้นความคิด และสติปัญญาของผู้เรียนให้อยู่ในขอบเขตจำกัดอีกด้วย
1.2 ปัญหาด้านเนื้อหาวิชา บางวิชาเนื้อหามาก และบางวิชามีเนื้อหาเป็น
นามธรรมยากแก่การเข้าใจ จึงจำเป็นจะต้องนำเทคนิคการสอนและสื่อมาช่วย
1.3 ปัญหาเรื่องอุปกรณ์การสอน บางเนื้อหามีสื่อการสอนเป็นจำนวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคิดค้นหาเทคนิควิธีการสอน และผลิตสื่อการสอนใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ทำให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได้ 2. เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยการนำสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครู – อาจารย์ท่านอื่น ๆ หรือเพื่อเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งให้กับครู – อาจารย์ที่สอนในวิชาเดียวกัน ได้นำแนวความคิดไปปรับปรุงใช้หรือผลิตสื่อการสอนใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ข้อที่ 4 การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนได้อย่างไร
ตอบ มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนมีหลายๆรูปแบบ ทำให้ยกระดับหรือมาตรฐานโรงเรียนและได้มีการแข่งขันในการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อต้องการมีการประกันคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเด็กนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่จะให้เด็กได้ไปเรียนในโรงเรียนที่ประกันคุณภาพ

ข้อที่ 5 ให้ผู้เรียนประเมินผู้สอนทั้งข้อดีข้อเสียและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
ตอบ
ข้อดี
- ทำให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ครูสอนให้เด็กสามารถใช้ web blog ในการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในวันข้างหน้า เช่น การวิจัย
- ครูสอนให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ทำให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ web blog
ข้อเสีย
- เด็กฟังอาจารย์อธิบายไม่ทันในการเรียนการสอนในบางครั้ง
- เด็กที่ไม่มี notebook ทำให้เครียดในการสั่งงานของอาจารย์ เพราะรู้สึกว่าจะเรียนไม่ทันเพื่อน
- มีเวลาน้อยเกินไปในการทำงาน
- สัญญาณwirelessชอบหลุดทำให้การเรียนการสอนต้องติดขัด จึงทำให้ส่งงานล้าช้า
- อาจารย์สั่งงานเยอะ
ข้อเสนอแนะ
- อยากให้อาจารย์ไปสอนห้องที่มีคอมพิวเตอร์
- อยากให้ครูพานักศึกษาไปลงโรงเรียนเพื่อดูการจัดการเรียนการสอนในชีวิตจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น